Bandiau a Cherddorion / Bands and Musicians

NoGood Boyo
Nid yw NoGood Boyo yn fand traddodiadol nodweddiadol. Gyda’u gefndiroedd yn gwerin, pop, roc ac EDM, mae nhw’n cymryd y gerddoriaeth a’r parti i ble bynnag ewn nhw.
NoGood Boyo are not your typical trad group. With their backgrounds in folk, pop, rock and EDM, they take their music and the party wherever they go.
Ben Robertson
Mae Ben Robertson yn gitarydd ‘fingerstyle’ a chantor ifanc sy’n perfformio cerddoriaeth a chaneuon o ar draws Prydain ac Ewrop.
Ben Robertson is a young Welsh fingerstyle guitarist and singer who plays folk instrumentals and songs from across the British Isles and Europe.
Holly Robinson
Mae gan Holly Robinson 30 mlynedd o brofiad perfformio fel chwaraewr ffidil ac mae’n byw yng Ngorllewin Cymru, ac yn cynnig gwasanaethau PR hefyd.
West Wales based fiddle player, tutor and workshop leader Holly Robinson has 30 years’ experience as a performing musician, and also offers PR services.
Juliette Cavanagh
Mae Julliette Cavanagh yn cyfansoddi a perfformio gwerin gyfoes mewn digwyddiadau a gwyliau.
As a singer songwriter of contemporary folk I perform predominantly at events, festivals and other venues.
Eve Goodman
Mae Eve yn byw yng Ngogledd Cymru. Fe magwyd ger yr afon Menai yng Nghaernarfon.
Eve lives in North Wales. She grew up on the Menai Strait in Caernarfon.
Tegid Rhys
Mae Tegid Rhys yn creu cerddoriaeth sydd yn gymysgedd o acwstig traddodiadol, amgen a gwerin seicedelig gyda naws electronig atmosfferig.
Tegid Rhys creates beautiful music that weaves traditional acoustic, alternative and psychedelic folk with chilled out electronica.
Off-the-Cuff
Mae Off-the-Cuff yn fand twmpath/ceilidh.
Off-the-Cuff is a four piece ceilidh/twmpath band.
Chloe Matharu
Mae Chloe Matharu yn gantores a thelynores o Sir Benfro.
Chloe Matharu is a singer-songwriter and harpist from Pembrokeshire
Three Legg’d Mare
Three Legg’d Mare are an Aberystwyth band who were brought together by a common interest in the traditional songs and tunes of Wales, England and far beyond, and the social history and folklore that lies behind them.
Tŷhai – Indo Celtic Trio
Ffurfiwyd triawd Tŷhai yn Hydref 2014.
The trio Tŷhai was formed in the autumn of 2014.
Mair Tomos Ifans
Cantores a telynores sy’n canu caneuon gwerin mewn arddull naturiol a thraddodiadol.
Folk singer and harpist who performs Welsh folk songs in a natural and traditional style.
Cynefin
Syniad Owen Shiers, un o frodorion Dyffryn Clettwr yw’r Cynefin hwn. Mae’n brosiect mapio cerddorol sydd yn tynnu llinell o’r gorffennol i’r presennol – gan gychwyn ym mro ei febyd.
The brain-child of West Wales native Owen Shiers, this Cynefin is a musical mapping project which traces a line from the past to the present – starting in the Clettwr Valley where he was raised.
Paul Bodwyn Green
Mae Paul yn ganwr, perfformiwr a gitarydd sy’n byw yng Nghaernarfon.
Paul is a folk songwriter-performer and percussive guitarist living in Caernarfon.
Mouton
Band dynamig pum rhan o Ogledd Cymru yw Mouton.
Mouton are a dynamic five piece folk band from North Wales.
Jess Ward
Cyfansoddwr, telynores a chwaraewr ffidil yn Orllewin Cymru.
West Wales-based singer songwriter, harpist and fiddle player.
Lleuwen
Mae’r gantores, cyfansoddwraig a gitarydd Lleuwen Steffan yn canu nid yn unig yn y Gymraeg a’r Saesneg, ond hefyd yn y Ffrangeg a’r Llydaweg.
Singer, songwriter and guitarist Lleuwen Steffan works not only in English and Welsh, but in French and Breton too.
Linda Griffiths
Mae Linda Griffiths yn gantores sydd a’i gwreiddiau’n ddwfn yn naear Maldwyn
Linda Griffiths hails from Montgomeryshire, an area steeped in the traditional music of Wales.
Gwilym Bowen Rhys
Brodor o Fethel yn Arfon (Gwynedd) yw Gwilym.
Gwilym hails from the small village of Bethel which lies at the foot of Snowdon in north-west Wales.
Brodor o bentref bach Bethel yn Arfon ar droed yr Wyddfa yng ngogledd Cymru yw Gwilym.
Dylan Fowler
Mae Dylan wedi bod yn gerddor am bron i 30 mlynedd erbyn hyn ac yn ystod y cyfnod hynny wedi bod yn perfformio, cyfansoddi a threfnu.
Dylan has been a professional musician now for close on 30 years and in that time he has been active in many areas of music as a performer/ composer and arranger.
Delyth McLean
Cantores a chyfansoddwr o Ferthyr. Mae ei sain yn cyfuno rhythmau jazz bachog, ynghyd ac alawon gwerin.
Merthyr-based singer-songwriter. Her sound combines jazz-infused rhythms with an ear for catchy, breezy folk melodies, all whilst breathing out tales of heartache and happiness with a warm, honey-dipped voice.
VRï
Ffurfiodd VRï yn Haf 2016 er mwyn arbrofi gyda ffordd siambr-gwerin o berfformio cerddoriaeth Gymreig.
VRï formed in the summer of 2016 to explore the possibilities of a ‘chamber-folk’ style of playing welsh music.
Rag Foundation
Cafodd Rag Foundation ei ffurfio gan y tîm cyfansoddi Neil Woollard, llais, ac aml-offerynwr Kate Ronconi ar ffidil yn y 90au hwyr.
Rag Foundation was founded by songwriting team Neil Woollard, voice, and multi-instrumentalist Kate Ronconi on fiddle, in the late 90s.
Patrobas
Patrobas ydi Wil Chidley, Iestyn Tyne, Carwyn Williams a Gruffydd Davies, ac mae’r pedwar yn frodorion o ardal Pen Llŷn, Gogledd Cymru.
Patrobas are Wil Chidley, Iestyn Tyne, Carwyn Williams and Gruffydd Davies, and all four are natives to the Llyn Peninsula, North Wales. The band was formed three years ago, and following the release of their first EP, Dwyn y Dailin 2015, the group have gone from strength to strength.
Ofelia
Band indie-gwerin o dde Cymru yw Ofelia.
Ofelia is an indie-folk band from South Wales.
Bendith
Bendith yw cymysgedd o dalentau’r bandiau Colorama a Plu.
Bendith is the mixture of the talents of the bands Colorama and Plu.
Arfon Gwilym
Yn ganwr gwerin o deulu cerddgar o Sir Feirionnydd.
Arfon Gwilym comes from a Meirionnydd family well-known for their love of music and singing.
Ar Log
Cafodd y grwp gwerinol poblogaidd Cymraeg ‘Ar Log’ ei ffurfio yn 1976.
This highly professional and internationally known Welsh folk group was formed in 1976.
Whiskey River
Band Cajun, Country, steil Lousiana, Blues yw Whiskey River.
Whiskey River is a UK-based, swamp-rocking, Louisiana-style Zyde-cajun band performing Red-Hot Blues from the Bayous.
Twmpathology Ceilidh Band
Mae Twmpathology yn fand dawns twmpath pedwar-darn sy’n chwarae alawon traddodiadol o Ynysoedd Prydain a thu hwnt.
Twmpathology are a four-piece ceilidh/barn dance band playing lively traditional style tunes from the British Isles and beyond.
Sian James
Mae Siân James yn delynores a chantorion ac yn un o gerddorion amlycaf cerddoriaeth gwerin Cymru.
Sian James is a harpist and singer and is an influential musician on the Welsh folk scene.
SeaFall
Mae SeaFall yn driawd gwerin, gydag awgrym o gerddoriaeth jazz, sydd wedi’u lleoli yn ardal Caerdydd a Bro Morgannwg.
SeaFall are a jazz-tinged folk group trio based around Cardiff and the Vale of Glamorgan.
Rusty Shackle
Mae Rusty Shackle wedi bod yn perfformio eu cerddoriaeth egnïol ar lwyfannau o gwmpas y byd ers 2010.
Welsh indie-roots band Rusty Shackle have been tearing up stages around the world since 2010.
Robin Huw Bowen
Ers 1983, mae Robin Huw Bowen wedi cyflwyno’r Delyn Deires Gymreig a’i cherddoriaeth i filoedd led-led y byd.
Since 1983, Robin Huw Bowen has introduced the Welsh Triple Harp and its music to thousands all over the world.
Nath Trevett
Ma’ Nath yn gitarydd, liwtydd a Chrynwr sy’n trefnu caneuon gwerin Gymreig, caneuon crefyddol ac alawon mewn ieithoedd eraill weithiau’n offerynnol ac weithiau’n cynnwys llais.
Nath is a guitarist, lutenist and Quaker who arranges Welsh folk songs, religious songs and tunes in other languages sometimes instrumentally and sometimes including voice.
Never Mind The Bocs
Rydym yn dod â flas newydd i alawon a ganeuon Cymraeg a cynyddu gwerthfawrogiad tuag at ar gyfer cerddoriaeth traddodiadol cyfoethog Cymru.
With our new interpretations of Welsh tunes and songs we are hoping to expand the appreciation of the rich vein of expression that is Welsh traditional music.
Olion Byw
Olion Byw yw Lucy Rivers a Dan Lawrence, yn cyfuno ffidil, gitâr, mandolin a llais.
Olion Byw are Lucy Rivers and Dan Lawrence and combine fiddle, guitar, mandolin and voice.
Pat Smith and Ned Clamp
An energetic mixture of Welsh and American songs and tunes, skilfully played on concertina, guitar, spoons and harmonicas.
Plu
Brawd a dwy chwaer – Elan, Marged a Gwilym Rhys o ardal Caernarfon yng Ngogledd Cymru yw’r grwp Plu.
Plu is formed of sibling trio – Elan, Marged and Gwilym Rhys from the Caernarfon area.
Maelog
Mae Maelog yn fand o Gaerdydd sy’n perfformio cerddoriaeth sy’n gymysgedd o gerddoriaeth o Galicia a Chymru.
Maelog is a Cardiff-based collaboration of Galician and Welsh artists.
Lowri Evans
Mae caneuon Lowri wedi eu hysbrydoli gan ystod eang o gerddoriaeth yn cynnwys americana, gwerin, gwlad a blues.
Lowri’s songs take their musical colours from a broad palette that includes americana, folk, country and blues.
Kizzy Crawford
Siaradwr Cymraeg gyda threftadaeth Bajan, dechreuodd gyrfa unigol Kizzy Crawford ychydig o flynyddoedd yn ôl.
A Welsh speaker with Bajan heritage, Kizzy Crawford’s solo career began just a few years ago.
Juice
Juice yw un o fandiau ceilidh mwyaf poblogaidd de Cymru.
Juice is one of South Wales’ longest running and most popular ceilidh band.
Jamie Smith’s Mabon
Jamie Smith Mabon yw un o fandiau Celtaidd mwyaf medrus a thalentog Prydain.
One of the most highly accomplished and critically acclaimed Celtic roots music bands based in Britain today.
Gwyneth Glyn
Un â’i thraed wedi eu gwreiddio’n ddyfn ym mhridd Eifionydd, ond sydd wastad â’i golygon ar orwelion pell.
Harriet Earis
Telynores rhyngwladol o Aberystwyth yw Harriet Earis sy’n perfformio ar ben ei hunan ac hefyd gyda sioe dawns “Harp and Tap”.
Harriet Earis is an international harpist from Aberystwyth who plays by herself and as part of the dance show “Harp and Tap”.
Henry Marten’s Ghost
Mae’r band poblogaidd Gwyddelig, Henry Marten’s Ghost, yn cynnwys Padraig Lawlor o Ogledd Iwerddon.
Popular Irish Band, Henry Marten’s Ghost featured Padraig Lawlor Northern Irish Singer/Songwriter.
Gwenan Gibbard
Gwenan is a harpist and singer who performs Welsh traditional music, specialising in the unique art of ‘Cerdd Dant’, the ancient form of singing Welsh poetry to the accompaniment of the harp, and is one of the few people who performs this music accompanying herself.
Guto Dafis
Mae Guto Dafis yn ganwr caneuon ac yn storïwr. Mae ei repertoire yn cwmpasu caneuon, alawon, a straeon yn Gymraeg a Saesneg, traddodiadol a chyfoes – repertoire sydd wedi tyfu allan o’i dirwedd bersonol a cherddorol ei hun.
Guto Dafis is a singer of songs and teller of tales. His repertoire encompasses songs, tunes and tales in Welsh and English, traditional and contemporary – a repertoire that has grown out of his own personal and musical landscape.
Georgia Ruth
Cerddor o Aberystwyth yw Georgia Ruth. Gan ddefnyddio dylanwadau gwerin i greu sain sy’n gwbl unigryw.
Georgia Ruth is a musician from Aberystwyth. Using folk influences to create a truly unique sound.
Gentle Good
Enw lwyfan Gareth Bonello, cyfansoddwr ac offerynnydd o Gaerdydd yw The Gentle Good.
The Gentle Good is the stage name of Cardiff based songwriter and multi-instrumentalist Gareth Bonello.
Ffonic
Gyda dros 20 cerddor ar y llwyfan, mae Ffonic yn werth gweld, ac yn ychwanegu afiaith a lliw i bob gŵyl a cheilidh y byddwn yn chwarae.
With over 20 musicians on stage, Ffonic are a sight to see and bring enthusiasm and colour to any festival or ceilidh they play.
Ffynnon
Music deeply rooted in the traditions and landscapes of Wales: singer Lynne Denman, Stacey Blythe on accordion, harp and voice.
Foxglove Trio
Mae’r Foxglove Trio yn mwynhau darganfod caneuon gwerin anadnabyddus a’u trawsnewid nhw fel rhan o gyfansoddiadau crefftus.
The Foxglove Trio is a group of multi-instrumentalists who perform mostly traditional songs from around the British Isles in English and Welsh.
Elin y Delyn
Ychwanegwch awyrgylch hyfryd, fythgofiadwy a thipyn o safon i’ch digwyddiad.
Add a beautiful, unforgettable atmosphere and a touch of class to your event.
Elfen
Mae Elfen yn gyfuniad crefftus o dri cherddor talentog. Craidd y band yw caneuon hanesyddol ac alawon y Cymry ac maent yn datblygu’r traddodiadol.
Named after the Welsh word for element, Elfen is the seamless blending of three great musicians. With the ancient songs and tunes of the Cymry at their heart, Elfen are re imagining the traditional.
Dragon’s Breath
Mae Dragon’s Breath yn chwarae ar gyfer twmpathau, ceilidhs a dawnsiau sgubor.
The band play music for ceilidhs, twmpaths and barn dances.
Eleri Darkins
Mae Eleri Darkins yn canu’r delyn mewn cyngherddau ac yn cynnig perfformio cerddoriaeth gefndirol mewn ciniawau a chynadleddau.
Eleri Darkins regularly performs in recitals and concerts and also provides background music for receptions and functions.
Delyth & Angharad
Delyth & Angharad : Deuawd gwerin mam a merch o Abertawe.
Delyth & Angharad: Mother and daughter folk duo from Swansea.
Delyth Jenkins
Ganwyd Delyth yn dref Croesoswallt ar y ffin. Symudodd i dde Cymru i astudio Ffrangeg a Saesneg ac mae wedi bod yno ers hynny.
Born in the border town of Oswestry, Delyth moved to South Wales to study French and English and has been there ever since.
Chris Jones
Canwr Cymreig yw Chris Jones sy’n canu caneuon traddodiadol yn Gymraeg a Saesneg, o’r gwledydd Celtaidd, Lloegr a gweddill y byd.
Chris Jones is a contemporary Welsh folk balladeer who sings songs in Welsh and English, from the traditions of the British Isles and further afield.
Cowbois Rhos Botwnnog
Band o dri brawd o Ros Botwnnog ym Mhenllyn yw Cowbois Rhos Botwnnog.
Cowbois Rhos Botwnnog are a three piece band of brothers from Rhos Botwnnog.
Catrin O’Neill
Magwyd Catrin O’Neill ger y môr yn Aberdyfi, De Eryri, wedi ei amgylchynu gan gyfoeth o gerddoriaeth a diwylliant traddodiadol Cymreig.
Catrin O’Neill grew up by the sea in Aberdyfi, Southern Snowdonia, surrounded by a wealth of traditional Welsh music and culture.
Cat’s Claw
Band acwstig yw Cat’s Claw sy’n perfformio cerddoriaeth Cymraeg, Gwyddeleg, Albaneg, Ewropeaidd ac Americanaidd.
Cat’s Claw is fundamentally an all-acoustic band that gets your feet moving and the tunes are those that the band enjoys playing together, whether Welsh, Irish, Scottish, European or American.
Carreg Lafar
Ffurfiwyd Carreg Lafar yng Nghaerdydd yn 1993 gydag Antwn, James, Rhian a Simon O’Shea.
Carreg Lafar formed in Cardiff in 1993 with Antwn, James, Rhian and Simon O’shea.
Calennig
Yn arbenigo mewn chwarae cerddoriaeth ddawns Gymreig, mae Calennig yr un mor gartrefol yn chwarae ar gyfer arbenigwyr a dechreuwyr fel ei gilydd.
Specialising in Welsh dance music, Calennig are equally at home playing for experts and novices alike.
Cajuns Denbo
Cajun Cymreig! O Gymru, cymsygiad unigryw Cymraeg o gerddoriaeth ddawns De Louisiana.
Welsh Cajun! From Wales, a unique Welsh language blend of South Louisiana dance music.
Calan
Mae CALAN yn fand gwerin Gymreig sy’n cynnwys pum aelod.
CALAN are a multi award-winning Welsh folk band.
Blanche Rowen & Mike Gulston
Caneuon traddodiadol a chyfoes o Gymru, Lloegr a thu hwnt, gyda dau lais mewn harmoni ynghyd a gitâr, mandola octave a laùd.
Traditional and contemporary songs from Wales, England and beyond, with two voices in harmony accompanied by guitar, octave mandola and laùd.
Bragod
Bragod yw cydweithrediad rhwng cerddor Cymreig Robert Evans a chantores o Drinidad, Mary-Anne Robert.
Bragod is a musical collaboration between Welsh instrumentalist Robert Evans and a Trinidadian singer Mary-Anne Roberts.
Brenig
Mae Brenig yn dod o Aberystwyth ac yn perfformio caneuon gwreiddiol.
Brenig are based in Aberystwyth and perform original songs.
Brigyn
Brigyn yw y brodyr Ynyr ac Eurig Roberts o ardal Eryri, Gogledd Cymru.
Brigyn are brothers Ynyr and Eurig Roberts from Snowdonia, North Wales.
Burum
Mae Burum yn fand hollol unigryw yng Nghymru sydd yn chwarae alawon traddodiadol Cymraeg mewn arddull jazz.
Burum are a truly unique Welsh band that fuse both the Welsh folk tradition and jazz.
Anne Lister
Yn canu caneuon, yn eu hysgrifennu, yn adrodd straeon.
Sings songs, writes them, tells stories.
Allan yn y Fan
Cafodd Allan yn y Fan ei ffurfio yn 1996 ac yn cael adnabod fel un o fandiau traddodiadol mwyaf blaenllaw Cymru.
Since their formation in 1996 Allan Yn Y Fan has carved out a reputation as one of Wales’ foremost traditional bands.
Alaw
Wedi eu disgrifio gan gylchgrawn Songlines fel ‘Supergroup Cymreig’, mae Alaw yn dri cerddor blaenllaw sy’n dod a’u cyfoeth o brofiad tuag at eu hangerdd cyffredin- cerddoriaeth draddodiadol Cymru.
Described by Songlines magazine as a “Welsh supergroup”, ALAW is three leading musicians who bring a wealth of experience to a shared passion – the traditional music of Wales.
9Bach
Dark, atmospheric, drum, bass, and guitar grooves, melodic, angelic harp, with beautiful yet haunting melodies, sung exquisitely in Welsh.
Cerddoriaeth dywyll, atmosfferig, bas, drymiau, rhythmau gitâr, telyn, alawon prydferth hudol yn cael eu canu yn grefftus yn Gymraeg.
The Meadows
Band gwerin aml-offerynnwr o Sir Gaerfyrddin yw’r Meadows.
The Meadows are a Carmarthenshire-based multi-instrumentalist folk band.