Linda Griffiths

Linda Griffiths
Mae Linda Griffiths yn gantores sydd a’i gwreiddiau’n ddwfn yn naear Maldwyn, a gwreiddiau ei cherddoriaeth yn ddwfn yn y traddodiad gwerin Cymraeg. Ond ni fodlonodd ar dderbyn y traddodiad hwnnw’n oddefol: tynnodd ar ei gwreiddiau i ail-greu’r traddodiad mewn modd cyfoes, perthnasol a chreadigol. Clywir Linda’n canu cyfansoddiadau newydd yn ogystal â’r hen, gan gynnwys rai o’i gwaith ei hun, a geiriau pobol fel Myrddin ap Dafydd, sy’n feistr ar greu o’r newydd yn ysbryd y baledi a’r hen benillion. Mae hanes Cymru a gwladgarwch tanbaid hefyd yn elfennau yng nghaneuon Linda.

Linda Griffiths hails from Montgomeryshire, an area steeped in the traditional music of Wales, and Linda’s roots are firmly anchored in that tradition. But as a singer she has not been content to accept the tradition passively, but has drawn on it to create songs which are of today, relevant and evocative at the same time. She sings traditional songs and new compositions by some of Wales’ best contemporary songwriters and lyric writers.
Tagiau / Tags: