Ffonic

Ffonic
Gyda dros 20 cerddor ar y llwyfan, mae Ffonic yn werth gweld, ac yn ychwanegu afiaith a lliw i bob gŵyl a cheilidh y byddwn yn chwarae. A dyma ragor o newyddion da; mae eu ffi yn un rhesymol dros ben, gan eu bod yn chwarae o gariad at eu cerddoriaeth.

With over 20 musicians on stage, Ffonic are a sight to see and bring enthusiasm and colour to any festival or ceilidh they play. Here is some more good news; their fee is very reasonable as they play for the love of it.