Brigyn

Brigyn
Brigyn yw y brodyr Ynyr ac Eurig Roberts o ardal Eryri, Gogledd Cymru. Ers rhyddhau eu CD cyntaf yn 2004, mae eu cerddoriaeth melodig wedi cael ei chwarae yn gyson ar donfeddi radio, a’r teledu yma yng Nghymru a dros y byd.

Brigyn are brothers Ynyr and Eurig Roberts from Snowdonia, North Wales. Since they released their first album in 2004, their melodic songs have received plentiful airplay and television appearances in the Wales and World Wide.
Tagiau / Tags: