Holly Robinson

Holly Robinson
Mae gan Holly Robinson, 30 mlynedd o brofiad perfformio fel chwaraewr ffidil ac mae’n byw yng Ngorllewin Cymru. Mae ganddi hefyd brofiad o diwtora ac arwain gweithdai.
Dechreuodd Holly chwarae mewn bandiau dawns a grwpiau gwerin dra dal yn yr ysgol ac yn 2016 dechreuodd ei gyrfa gerddorol llawn amser gydag ystod o fandiau a deuawdau ac fel tiwtor ffidil.

Ynghyd a’i cherddoriaeth, mae Holly hefyd yn cynnig ystod o wasanaethau cyfryngau a PR. Gweithiodd Holly yn flaenorol yn y wasg ranbarthol am 20 mlynedd. Mae wedi treulio 15 mlynedd mewn swyddi rheoli newyddion uwch yng Nghymru a Lloegr.
Mae Holly ar gael ar gyfer datganiadau i’r wasg, golygu cynnwys gwefannau, golygu unrhyw fath o ysgrifen, cynllunio, rhoi cyngor, a chefnogaeth ar gyfer ymgyrchoedd, cefnogaeth cyfryngau cymdeithasol, blogiau, hyfforddiant cyfryngau a chylchlythyrau.West Wales based fiddle player, tutor and workshop leader Holly Robinson has 30 years’ experience as a performing musician.
Having played in dance bands and folk groups in her spare time since her school years, Holly took up music full time in 2016 and now works with a range of bands and duos and as a fiddle tutor.

In addition to music, Holly also offers a range of media/PR and copywriting services.
With vast experience to draw on, Holly is a former journalist and worked in regional press for nearly 20 years. She spent 15 years in senior news management positions in England and Wales.
She is available for press releases, copywriting, website content, proofreading, campaign planning/advice/support, social media support, blogs, DIY media training, newsletters and more.