Twmpathology Ceilidh Band

Twmpathology Ceilidh Band
Mae Twmpathology yn fand dawns twmpath pedwar-darn sy’n chwarae alawon traddodiadol o Ynysoedd Prydain a thu hwnt mewn arddull fywiog ar gyfer priodasau a phartïon. Mae ganddynt ffidil, acordion, gitâr, bas ac offerynnau taro gyda galwr ei hunain a fydd yn arwain pawb drwy’r ddawnsfeydd. Maent hefyd yn chwarae cymysgedd o ganeuon a cherddoriaeth i’ch ddiddanu chi rhwng dawnsfeydd. Popeth rydych ei angen i gael parti’n llawn hwyl!

Twmpathology are a four-piece ceilidh/barn dance band playing lively traditional style tunes from the British Isles and beyond for weddings and parties and festivals. They have fiddle, accordion, guitar, bass and percussion and our their caller who will lead everyone through the dances. They also play a mixture of songs and music to entertain you between dances. Everything you need for a great fun-filled party!