Pat Smith and Ned Clamp

Pat Smith and Ned Clamp
Cymysgedd egnïol o ganeuon ac alawon Cymreig ac Americanaidd yn cael eu cyflwyno yn fedrus ar y consertina, y gitâr, y llwyau a harmonicas.
Mae Pat yn galw ac yn chwarae ar gyfer twmpathau gyda Band Mawr Calennig. Mae’n berfformwraig feistrolgar ar y llwyau, ac mae ei gweithdai llwyau a dawnsio Cymreig yn addysgiadol ac yn llawer o hwyl.
Dros y blynyddoedd mae Ned wedi chwarae gydag amrywiol fandiau gan gynnwys Juice of Barley (Juice yn ddiweddarach), y deuawd ragtime dylanwadol Hamstrung Bones, y deuawd canu gwlad/ gwreiddiau Resonator ac, yn achlysurol, gyda’i fand mawr ei hun, yr Eduardo Clampini Allstars. Mae llawer o alw amdano fe hefyd i alw twmpathau.

An energetic mixture of Welsh and American songs and tunes, skilfully played on concertina, guitar, spoons and harmonicas.
Pat started to get out a bit with seminal band Swansea Jack. This led to a 25 year career as half of Calennig, recording many albums, and taking traditional Welsh music all over the world. Pat calls and plays with the Calennig Big Band for twmpathau. She is a virtuoso on the spoons, and her workshops, both in spoons and Welsh dance, are informative and highly entertaining.
Ned moved to Wales from the Celtic fringes of Surrey in the 70s and couldn’t find his way back. A stalwart of the south Wales folk scene ever since, playing, singing, calling, promoting – some say he’s been a bit of an anchor. Ned has played in various bands over the years including Juice of Barley (later Juice), the influential ragtime duo Hamstrung Bones, country roots duo Resonator, and his own occasional big band The Eduardo Clampini Allstars. He too is much in demand as a caller.
Tagiau / Tags: