Gwasanaethau / Services

Aidan Sheehan
Gweithdai cerddoriaeth draddodiadol sy’n defnyddio ffordd o ddysgu sy’n pwysleisio profiad y dysgwr sy’n addas ar gyfer pob oedran a gallu. Dysgwch harmonica diatonig (pob steil), offerynnau taro gwerin (llwyau a thabwrdd), jaw harp, chwiban, ukulele, canu ac ysgrifennu caneuon.
User-friendly, learner-focused traditional music workshops, suits all ages and abilities. Learn diatonic harmonica (all styles), folk percussion (spoons, bodhran), jaw harps, pennywhistle, ukulele, singing and song-writing.
Holly Robinson
Mae gan Holly Robinson 30 mlynedd o brofiad perfformio fel chwaraewr ffidil ac mae’n byw yng Ngorllewin Cymru, ac yn cynnig gwasanaethau PR hefyd.
West Wales based fiddle player, tutor and workshop leader Holly Robinson has 30 years’ experience as a performing musician, and also offers PR services.
Marcus Music
Arbenigwyr mewn Consiertinas. ‘Rydym yn gallu cynhyrchu drymiau sy’n addas at anghenion y mwyafrif o gyfnodau hanesyddol, ochr yn ochr ag offerynnau gwerin mwy traddodiadol.
Concertina specialists. We also produce historical drums for most periods, alongside more traditional folk instruments.
Mwnci Studios
Sefydlwyd ‘Mwnci Studios’ yn 2003 ac fe adeiladwyd ar dir ystâd goedwig hardd.
Established in 2003, Mwnci Studios is a purpose-built recording studio situated in the grounds of a beautiful rural woodland estate.
Nial Cain
Ffidil, fiola, crythau – eu gwneud a’u hadfer
Violins, Violas, Crwths – making and restoration
Rees Wesson Melodeons
Melodionau un-rhes, wedi’u gwneud â llaw gan ddefnyddio prennau caled sy’n tyfu’n lleol a chyrs Eidalaidd Proffesiynol Binci.
One-row melodeons, hand-made using locally sourced hardwoods and Binci Professional Italian reeds.
Stiwdio Felin Fach
Stiwdio sy’n berffaith ar gyfer cerddoriaeth acwstig. Awyrgylch sydd wedi ei greu i gerddorion er mwyn cynhyrchu recordiadau unigryw.
Ideal studio for acoustic and acoustic oriented music – this environment has been created for musicians looking to capture those special moments that make unique recordings.
Lleoliad / Location:
Y Fenni / Abergavenny