Arfon Gwilym

Arfon Gwilym
Yn ganwr gwerin o deulu cerddgar o Sir Feirionnydd, mae gan Arfon stor o alawon gwerin ar ei gof, ac wrth ganu cerdd dant, mae’r geiriau a’r ysbryd yn bwysicach iddo na chadw at lythyren y rheolau. Mae ganddo lais delfrydol ar gyfer canu gwerin, ac er bod ei ganeuon wedi eu gwreiddio yn y traddodiad Cymreig, mae iddynt hefyd newydd-deb arbrofol, gyda chaneuon a gosodiadau cerdd dant wedi eu haddasu gan Arfon ei hun. Teimlir cariad a gwerthfawrogiad angerddol am ein hetifeddiaeth a’n hiaith yn ei ganu, tra hefyd yn edrych ymlaen i’r dyfodol at greu y Gymru Newydd.

Arfon Gwilym comes from a Meirionnydd family well-known for their love of music and singing. He is a natural folk singer and Cerdd Dant singer , and is very much of the “free” school of singers, believing that the folk tradition is constantly changing and evolving, without being over-constrained by rules and regulations. He has a pure and unique singing voice, and although his songs are firmly rooted in the Welsh tradition, they are also refreshingly varied, with traditional songs and cerdd dant arranged by Arfon himself. His singing exudes a deep love and appreciation for Wales’ heritage and language.
Tagiau / Tags: