Calennig

Calennig
Yn arbenigo mewn chwarae cerddoriaeth ddawns Gymreig, mae Calennig yr un mor gartrefol yn chwarae ar gyfer arbenigwyr a dechreuwyr fel ei gilydd. Mae’r band yn cael ei arwain gan y chwaraewraig consertina a llwyau Pat Smith,sy’n cael ei chydnabod fel un o’r galwyr twmpath mwyaf difyr yn y Deyrnas Gyfunol, ac fel un sydd wedi dysgu dawnsiau Cymreig a galw twmpathau o Auckland i Aberdeen, o Chicago i Christchurch. Mae’n perfformio i gyfeiliant carfan gyson o gerddorion, sef Mike Kennedy (bâs), Iolo Jones (ffidl), Peter Davies (whistlau, recorders, obo, pibau cwd a bombard), Rob Morris (gitâr ac acordion), a Ned Clamp (gitâr, mandola, harmonica). Mae Calennig ar gael ar unrhyw ffurff, o driawd hyd at chwechawd llawn.

Specialising in Welsh dance music, Calennig are equally at home playing for experts and novices alike. The band is led by concertina and spoons player Pat Smith who is acknowledged as one of Britain’s most entertaining callers and she has taught Welsh dances and called twmpaths from Auckland to Aberdeen, from Chicago to Christchurch. She is accompanied by a pool of regular musicians Mike Kennedy (bass), Iolo Jones (fiddle), Peter Davies (whistles, recorders, oboe, bagpipes and Bombard) and Ned Clamp (guitar, mandola, harmonica). Calennig are available in any size from a trio up to the full sextet.