Juice

Juice
Juice yw un o fandiau ceilidh mwyaf poblogaidd de Cymru. Sefydlwyd y band yn 1970au gan Jenny a Gil Kilbride. Ymunodd eu meibion Bernard, Daniel a Gerard yn hwyrach ymlaen a nhw sicrhaoedd parhad y band. Mae’r band heddiw dal yr un mor fywiog a dynamig ag erioed.

Juice is one of South Wales’ longest running and most popular ceilidh band. Founded in the 1970s by Jenny and Gil KilBride, they were later joined by their sons: Bernard, Daniel and Gerard who continued the band in their own right. Many incarnations later, the band is still as vibrant and dynamic as ever. Expect fabulous musicianship.
Tagiau / Tags: