Alaw

Alaw
Wedi eu disgrifio gan gylchgrawn Songlines fel ‘Supergroup Cymreig’, mae Alaw yn dri cerddor blaenllaw sy’n dod a’u cyfoeth o brofiad tuag at eu hangerdd cyffredin- cerddoriaeth draddodiadol Cymru. Mae llais anhygoel Nia Lynn ynghyd a chwarae disglair Oli Wilson-Dickson ar y ffidil a chwarae crefftus Dylan ar y gitâr yn plethu yn berffaith. Tra’n datgelu trysorau cuddiedig neu yn ail grefftio tôn adnabyddus maent yn trin y gerddoriaeth yn fedrus a gyda sensitifrwydd sy’n hynod drawiadol. Mae eu perfformiadau yn gofiadwy i’w cynulleidfaoedd o ganlyniad i’w cyfansoddiadau a chaneuon gwreiddiol pwerus.

Described by Songlines magazine as a “Welsh supergroup”, ALAW is three leading musicians who bring a wealth of experience to a shared passion – the traditional music of Wales. Nia Lynn’s exceptional voice and harmonium dance with the dazzling fiddle of Oli Wilson-Dickson, interwoven with Dylan Fowler’s sparkling guitar playing. Whether unearthing rare gems or reimagining a well loved song, they treat their music with a deftness and sensitivity that is thoroughly absorbing. Combined with powerful song writing and original tunes, this makes for a musical experience that will stay with the listener long after the performance ends.
Tagiau / Tags: