Patrobas

Patrobas
Patrobas ydi Wil Chidley, Iestyn Tyne, Carwyn Williams a Gruffydd Davies, ac mae’r pedwar yn frodorion o ardal Pen Llŷn, Gogledd Cymru. Cafodd y band ei ffurfio dros dair blynedd yn ôl, ac yn dilyn rhyddhau eu EP cyntaf; ‘Dwyn y Dail’, mae’r band wedi mynd o nerth i nerth.

Patrobas are Wil Chidley, Iestyn Tyne, Carwyn Williams and Gruffydd Davies, and all four are natives to the Llyn Peninsula, North Wales. The band was formed three years ago, and following the release of their first EP, Dwyn y Dailin, the group have gone from strength to strength.
Tagiau / Tags: