Paul Bodwyn Green

Paul Bodwyn Green
Mae Paul yn ganwr, perfformiwr a gitarydd sy’n byw yng Nghaernarfon. Ganed yn Hong Kong a dechreuodd canu’r gitâr pan yr oedd yn ifanc. Mae’n angerddol am ei gerddoriaeth sydd wedi cael ei ddylanwadu gan alawon o ar draws y byd, Prydain a’i gartref mabwysiadol Cymru.

Paul is a folk songwriter-performer and percussive guitarist living in Caernarfon. Born and brought up in Hong Kong, he began playing guitar and singing when he was eleven. He is passionate about his music that has been influenced by tunes from across the world, Britain and his adoptive home of Wales.
Tagiau / Tags: