Anne Lister

Anne Lister
Dwi wedi teithio ar hyd a lled y wlad yn perfformio mewn gwyliau ym Mhrydain ac America mewn siopau lyfrau, canolfannau celfyddydau, lochesau menywod, llyfrgelloedd, ac ysgolion gyda phobl o 5 i 95 mlwydd oed.
Dwi wedi rhyddhau naw albwm o fy nghaneuon. Yn gerddorol dwi’n adnabyddus oherwydd fy nghaneuon “Icarus”, “Moth”, “The Quiet People” a “Stone Circles”, sydd i gyd wedi cael eu canu gan gantorion ym Mhrydain, America, Canada ac Awstralia. Efallai eich bod wedi clywed fy nghaneuon fel rhan o berfformiadau Nic Jones, Martin Simpson, Garnet Rogers a the Fagan Family.
Pan y chwedleua- dwi’n mwynhau adrodd chwedlau am y Brenin Arthur a storiâu lleol i mi yn Ne Cymru. Mae gen i nifer o weithgareddau i annog y gynulleidfa i greu storiâu gyda fi. Dwi wedi gweithio gydag ysgolion, clybiau chwedleua a dwi’n gallu cynnal gweithdai am chwedleua, ysgrifennu caneuon ynghyd a gweithdai i bobl sy’n ddim yn hyderus gyda’i llais. Dwi’n mwynhau gweithio gyda grwpiau bach o unrhyw oedran, perfformio ar lwyfannau mawr, a phopeth yn y canol.
Dwi hefyd wedi gweithio ar brosiectau ynglŷn â storiâu sydd yn seiliedig ar hanes lleol neu chwedlau, felly os mae gennych unrhyw syniadau am brosiectau (caneuon neu storiâu) cysylltwch â mi i drafod beth sydd falle’n bosib.


I’ve toured widely and performed at festivals in the UK and the US, in venues from bookshops to arts centres as well as women’s refuges, libraries and schools, with people aged from 5 to 95.
I’ve released nine albums of my songs. Musically, I’m best known for my songs “Icarus”, “Moth”, “The Quiet People” and “Stone Circles”, all of which have been picked up and sung by singers in the UK, the US, Canada and Australia. You may have heard them in the repertoire of Nic Jones, Martin Simpson, Garnet Rogers and the Fagan Family, as well as many less well-known performers.
As to the storytelling – I love to tell the stories of King Arthur, and stories local to my home in South Wales, and I have a number of activities designed to encourage audiences to create a story with me. I’ve worked in schools and storytelling clubs and I can run workshops for storytellers and songwriters as well as for people who lack confidence in their voice.
I enjoy working with small groups of any age, and I’m also happy on a main stage and anything else in between.
I’ve also worked on themed stories based on local history and legends, so if you have an idea for a project (songs or stories) please get in touch to discuss what might be possible.