Mair Tomos Ifans

Mair Tomos Ifans
Cantores a telynores sy’n canu caneuon gwerin mewn arddull naturiol a thraddodiadol a hefyd yn cyfansoddi caneuon gwreiddiol. Mae Mair hefyd yn adrodd Straeon Gwerin a Chwedlau Cymru.

Folk singer and harpist who performs Welsh folk songs in a natural and traditional style and also composes original songs. Mair is also a storyteller of traditional Welsh tales and legends.