Dylan Fowler

Dylan Fowler
Mae Dylan wedi bod yn gerddor am bron i 30 mlynedd erbyn hyn ac yn ystod y cyfnod hynny wedi bod yn perfformio, cyfansoddi a threfnu. Mae ei gerddoriaeth wedi ei ffurfio o’i brofiad o Jazz Ewropeaidd cyfoes, cerddoriaeth draddodiadol Geltaidd- yn enwedig treftadaeth Gymreig a’i brofiad helaeth o gyd-weithio a cherddorion o wledydd fel India, Bwlgaria, Serbia, Bosnia, Y Ffindir, Norwy, Canada, Yr Almaen a’r Eidal.


Dylan has been a professional musician now for close on 30 years and in that time he has been active in many areas of music as a performer/ composer and arranger. His musical palette draws on his experiences in contemporary European jazz, traditional music from the Celtic diaspora – particularly his Welsh heritage and his extensive experience as a collaborator with musicians from countries such as India, Bulgaria, Serbia, Bosnia, Finland, Norway, Canada, Germany and Italy.
Tagiau / Tags: