Elin y Delyn

Elin y Delyn
Ychwanegwch awyrgylch hyfryd, fythgofiadwy a thipyn o safon i’ch digwyddiad. Mae Elin yn delynores broffesiynol wahanol, sy’n arbenigo mewn chwarae cerddoriaeth fodern a phoblogaidd yn ogystal ag ystod eang o gerddoriaeth glasurol wych a cherddoriaeth Gymreig i’ch gwesteion. Priodasau, digwyddiadau busnes, dathliadau penblwydd, lansiadau, nosweithiau agored, seremonïau graddio, arddangosfeydd – mae ganddi repertoire eclectig, ac mae’n mwynhau creu eich math chi o awyrgylch.

Add a beautiful, unforgettable atmosphere and a touch of class to your event. Elin is a professional harpist with a difference specialising in modern and popular music as well as a full range of stunning Classical and Welsh music for your guests. Weddings, business events, anniversary celebrations, launches, open evenings, graduation ceremonies, exhibitions- with an eclectic repertoire of songs, she enjoys creating your style of atmosphere.