Brenig

Brenig
Mae Brenig yn dod o Aberystwyth ac yn perfformio caneuon gwreiddiol yn seiliedig ar straeon serch, cefn gwlad, hanes lleol a chwedlau Cymreig. Eu cerddoriaeth sy’n gyfuniad o werin, Cajun a blues.

Brenig are based in Aberystwyth and perform original songs based on stories of love, the countryside, local history and Welsh folklore – blend a little folk, country, cajun and blues together.
Tagiau / Tags: