Bragod

Bragod
Bragod yw cydweithrediad rhwng cerddor Cymreig Robert Evans a chantores o Drinidad, Mary-Anne Robert. Maent yn dehongli cerddoriaeth a barddoniaeth Gymreig o’r 6ed ar 19eg ganrif mewn ffordd unigryw gan ddefnyddio ffynonellau ac offerynnau gwreiddiol. Mae ei pherfformiadau yn cynnwys lyre a chwe tant o ogledd-orllewin Ewrop a’r crwth, lyre a chwe tant sydd yn cael ei chwarae â bwa; offeryn sydd wedi bod yng Nghymru am 800 mlynedd.

Bragod is a musical collaboration between Welsh instrumentalist Robert Evans and a Trinidadian singer Mary-Anne Roberts. They are unique in interpreting Welsh music and poetry from the 6th century to the 19th century, using original instruments and sources. They play the strummed, six-stringed lyre of North-Western Europe and the crwth, a six-stringed bowed lyre, esteemed in Wales for 800 years.