Blanche Rowen & Mike Gulston

Blanche Rowen & Mike Gulston
Caneuon traddodiadol a chyfoes o Gymru, Lloegr a thu hwnt, gyda dau lais mewn harmoni ynghyd a gitâr, mondola octave, laùd a psaltery gyda bwa. Themâu sydd yn cael eu gwau trwy ein cerddoriaeth yw’r byd naturiol ac arferion gwerin dymhorol. Cyfuniad unigryw o ganeuon traddodiadol o Gymru a Lloegr a chaneuon dawns o Ffrainc a Llydaw.

Traditional and contemporary songs from Wales, England and beyond, with two voices in harmony accompanied by guitar, octave mandola, laùd and bowed psaltery. Acoustic duo Blanche Rowen and Mike Gulston: traditional and contemporary songs, with two voices in harmony accompanied by guitar, octave mandola, laùd and bowed psaltery. Themes flowing through our music include the natural world and the folk customs of the seasons; a unique blending of traditional songs from England and Wales; and the dance songs of France and Brittany.