Blanche Rowen & Mike Gulston

Blanche Rowen & Mike Gulston
Caneuon traddodiadol a chyfoes o Gymru, Lloegr a thu hwnt, gyda dau lais mewn harmoni ynghyd a gitâr, mandola octave a laùd . Themâu sydd yn cael eu gwau trwy ein cerddoriaeth yw’r byd naturiol ac arferion gwerin dymhorol. Cyfuniad unigryw o ganeuon traddodiadol o Gymru a Lloegr a chaneuon dawns o Ffrainc a Llydaw.

Acoustic duo Blanche Rowen and Mike Gulston sing traditional and contemporary songs, with two voices in harmony accompanied by guitar, octave mandola and laùd. Themes flowing through our music include the natural world and the folk customs of the seasons; a unique blending of traditional songs from England and Wales; and the dance songs of France and Brittany. Plus some daft stuff, just for fun!

“Excellent harmony vocals and dexterous guitar and mandola … this is classy stuff” fRoots