Eve Goodman

Eve Goodman
Mae Eve yn byw yng Ngogledd Cymru. Fe magwyd ger yr afon Menai yng Nghaernarfon cyn iddi symud i Gaerdydd i astudio llenyddiaeth Saesneg. Dyma le bu’n datblygu ei sgiliau ysgrifennu creadigol ac ysgrifennu caneuon.

Eve lives in North Wales. She grew up on the Menai Strait in Caernarfon, before moving to Cardiff to study English Literature, where she honed her creative writing and song-writing craft.
Tagiau / Tags: