Eleri Darkins

Eleri Darkins
Mae Eleri Darkins yn canu’r delyn mewn cyngherddau ac yn cynnig perfformio cerddoriaeth gefndirol mewn ciniawau a chynadleddau. Mae ganddi amrywiaeth eang o gerddoriaeth; traddodiadol, caneuon poblogaidd o’r sioeau a ffilmiau, jazz ynghyd â gweithiau clasurol.

Eleri Darkins regularly performs in recitals and concerts and also provides background music for receptions and functions. This allows her to play a widely appealing variety of music from traditional melodies (Welsh, English, Irish, Scottish, Breton) to more popular tunes taken from films or the charts.