Girl and a Harp

Girl and a Harp
Mae Chloe Matharu yn gantores a thelynores o Sir Benfro ar gael fel artist unigol ar gyfer gwyliau, clybiau gwerin, gwleddai a phriodasau. Mae Chloe wedi perfformio mewn amryw o wyliau a chlybiau gwerin ar draws Prydain a phrif-dir Ewrop yn cynnwys sioeau poblogaidd yng Ngŵyl Fringe Caeredin. Wrth gael ei magu yng Nghaeredin cafodd ei chyflwyno i’r clarsach (telyn Geltaidd) yn ifanc a chwympodd mewn cariad a’i thôn swynol. Mae ei chaneuon yn cael ei ysbrydoli gan ei bywyd ar y môr, straeon gwerin a cherddoriaeth draddodiadol yr Alban a Chymru. Mae ganddi dreftadaeth o Gymru, yr Alban ac India. Mae cerddoriaeth yn rhan fawr o’i bywyd ac mae ei phrofiad ar y môr yn cyfoethogi’r caneuon y mae’n rhannu yn angerddol a’i chynulleidfaoedd. Yn gymysg yn ei set mae’n canu baledi digyfeiliant.

Chloe Matharu is a singer-songwriter and harpist from Pembrokeshire available as a solo artist to perform at festivals, folk clubs, banquets and weddings. Chloe has performed at various festivals and folk clubs around the UK and mainland Europe including sell-out shows in the Edinburgh Fringe Festival. Having grown up in Edinburgh she was introduced to the Clarsach (Celtic harp) from a young age and fell in love with its tone and resonance. Her songs are influenced by her life at sea, folk tales and traditional Scottish and Welsh music. She is of Welsh, Scottish and Indian heritage. Music is part of her life, her maritime experiences enriching her songs which she shares with audiences with vitality and passion. Mixed into her sets are haunting renditions of traditional ballads which she performs acapella.
Tagiau / Tags: