Carreg Lafar

Carreg Lafar
Ffurfiwyd Carreg Lafar yng Nghaerdydd yn 1993 gydag Antwn, James, Rhian a Simon O’Shea. Ymunodd Linda y band yn ’94 i gwblhau’r grwp. Yn ystod yr haf ’95 gwnaethom ein halbwm cyntaf ‘Ysbryd y Werin’ gyda Sain Records. Cafodd yr albwm ei rhyddhau ym mis Tachwedd gydag adolygiadau gwych gan y wasg gerddoriaeth werin yn y DU a Gogledd America.

Carreg Lafar means ‘speaking stone’, an echo stone. Carreg Lafar formed in Cardiff in 1993 with Antwn, James, Rhian and Simon O’shea. Linda joined the band in ’94 to complete the line-up. In the summer of ’95 we made our debut album ‘Ysbryd y Werin’ (Spirit of the People) with Sain Records. The album was released in November and received great reviews from the folk music press in the UK and North America.
Tagiau / Tags: