Henry Marten’s Ghost

Henry Marten’s Ghost
Mae’r band poblogaidd Gwyddelig, Henry Marten’s Ghost, yn cynnwys Padraig Lawlor o Ogledd Iwerddon, canwr / awdur caneuon, blogiwr ac un o sefydlwyr y grŵp gwerin Gwyddelig hirsefydlog hwn. Band Gwyddelig bywiog ar gyfer priodasau, dathliadau penblwydd, gwyliau a digwyddiadau corfforaethol. Os ‘dych chi’n hoffi cerddoriaeth draddodiadol Wyddelig yna byddwch chi’n dwlu ar Henry Marten’s Ghost. Mae eu set yn cynnwys caneuon, baledi, riliau, polcas a walsiau.

Popular Irish Band, Henry Marten’s Ghost featured Padraig Lawlor Northern Irish Singer/Songwriter, Blogger and Founding Member of this long established Irish Folk Music group. A lively Irish Band for Weddings, Birthday Parties, Festivals and Corporate Events. They also do an Irish Ceilidh dance show with Irish dancers. If you like traditional Irish music then you will love Henry Marten’s Ghost. Their set list includes Irish Songs, Ballads, Reels, Jigs, Polkas and Waltzes.