Gwerin Gwallgo

Gwerin Gwallgo

Cwrs preswyl bywiog i bobl ifanc o 11 i 18 mlwydd oed yw Gwerin Gwallgo sydd fel arfer yn cael ei gynnal yn ystod hanner tymor mis Chwefror. Mae’r cwrs pedwar diwrnod yn digwydd yng Nglanllyn, canolfan breswyl yr Urdd yn y Bala. Mae yna llefydd ar gael i hyd at 40 o bobl ifanc.

Stwythur y Cwrs

Bydd gweithdai offerynnol, canu a chlocsio yn ystod y dydd, yn dilyn sesiynau anffurfiol, cyngherddau, cymdeithasu, twmpathau, a mwy gyda’r nos! Bydd cyfle hefyd i’r bobl ifanc cymryd rhan yn rhai o’r gweithdai awyr agored sydd gan Glan-llyn i’w gynnig. Tua diwedd y cwrs, bydd cyfranogwyr Gwerin Gwallgo hefyd yn cael y cyfle i berfformio.

Gweithdai offerynnol

Rhaid bod gan bob chwaraewr ei offeryn ei hun, a rhaid ei fod/bod yn gallu chwarae i o leiaf safon sylfaenol. Gofynnir i offerynwr nodi ei lefel profiad ar y ffurflen gofrestru, gan ddewis un o’r opsiynau canlynol: Dechreuwr: yn meddu ar ddealltwriaeth sylfaenol o’r offeryn; yn gallu chwarae graddfeydd syml ac ychydig o alawon syml. Canolradd: chwaraewr sy’n dechrau ennill hyder a sy’n weddol gyfarwydd â gwahanol mathau o alawon. Uwch: chwaraewr hyderus sydd wedi cael tipyn o brofiad perfformio. Nid yw’r gallu i ddarllen cerddoriaeth, neu brofiad blaenorol o gerddoriaeth werin, yn ofynnol. Serch hynny, rhaid i gyfranogwyr fod yn ymwybodol o’r ffaith y bydd y rhan fwyaf o’r gweithdai yn cael eu dysgu ar y glust.

Gweithdai Canu

Mae’r gweithdai canu yn agored i bawb. Nid oes angen profiad blaenorol o ganu gwerin.

Gweithdai Dawnsio

Flwyddyn diwethaf roedd dau ddosbarth dawnsio clocsio; un canolradd ac un uwch.

Cyn-diwtoriaid y cwrs: Branwen Haf Williams, Gwenan Gibbard, Jordan Price Williams, Rhys Morris, Oli Wilson-Dickson, Aneirin Jones, Bethan Rhiannon, Huw Williams, Patrick Rimes, Gwen Màiri a Dan Lawrence.