Trac Cymru: datblygu traddodiadau gwerin

Dathlu traddodiadau cerddoriaeth a dawns Cymru, datblygu talent ar bob lefel o ddechreuwyr hyd at y llwyfan rhyngwladol, sicrhau bod ein celfyddydau traddodiadol yn rhan hanfodol o’n bywyd a hunaniaeth ddiwylliannol egnïol.

 

Mae dyfodol y celfyddydau traddodiadol Cymreig dan fygythiad. Gallai colli cyllid craidd gael effaith drychinebus, nid yn unig ar Trac Cymru a Chymru ond ar unrhyw un sy’n angerddol am gadw’r celfyddydau a cherddoriaeth draddodiadol yn fyw. 
Mae angen eich cefnogaeth arnom nawr yn fwy nag erioed. Gallwch helpu, un ai drwy roddion, codi ymwybyddiaeth neu weithgareddau codi arian. 

 

Cefnogwch neu Cyfrannwch yma👇

 

Newyddion

Cyfeiriadur

Adnoddau Dysgu

Cefnogwch Ni

Cysylltwch â ni