Trac Cymru: datblygu traddodiadau gwerin

Dathlu traddodiadau cerddoriaeth a dawns Cymru, datblygu talent ar bob lefel o ddechreuwyr hyd at y llwyfan rhyngwladol, sicrhau bod ein celfyddydau traddodiadol yn rhan hanfodol o’n bywyd a hunaniaeth ddiwylliannol egnïol.

 

Mae dyfodol y celfyddydau traddodiadol Cymreig dan fygythiad. Gallai colli cyllid craidd gael effaith drychinebus, nid yn unig ar Trac Cymru a Chymru ond ar unrhyw un sy’n angerddol am gadw’r celfyddydau a cherddoriaeth draddodiadol yn fyw. 
Mae angen eich cefnogaeth arnom nawr yn fwy nag erioed. Gallwch helpu, un ai drwy roddion, codi ymwybyddiaeth neu weithgareddau codi arian. 

 

Cefnogwch neu Cyfrannwch yma

 

Newyddion

Cyfeiriadur

Adnoddau Dysgu

Cefnogwch Ni

Cysylltwch â ni