Dyma’r tîm

Tîm Gweithrediadau

Cyfarwyddydd

Danny KilBride

Mae Danny wedi bod yn gerddor proffesiynol ar hyd ei oes, ac yn un o sylfaenwyr Trac Cymru.
Rheolydd y Cwmni

Blanche Rowen

Mae cefndir Blanche ym maes gwybodaeth a chynhyrchu cylchgronau; mae hi’n gantores ac yn gerddor.
Swyddog Prosiect, Avanc

Mirain Vaughan

Yn dod yn fuan: mwy am Mirain

Ymddiriedolwyr

Cadeirydd y Bwrdd

Dr. Marlene Davies

Marlene yw cyn-bennaeth Cyfrifyddu a Chyllid yn Ysgol Fusnes Morgannwg ym Mhrifysgol Morgannwg Pontypridd, mae hi hefyd yn gantores.
Ymddiriedolydd

Francis Brown

Hyrwyddwr cerdd a blogiwr yw Francis a fe sy’n rhedeg Newsoundwales gan weithio’n bennaf gydag actiau Cymreig megis Brigyn ac Al Lewis. Mae ei gefndir proffesiynol ym myd personél, rheoli ac hyfforddiant.
Ymddiriedolydd

Sarah Smith

Mae Sarah yn drefnydd gŵyl rhyng-Geltaidd Cymru, Cwlwm Celtaidd. Mae hi wedi bod yn y sîn gerddoriaeth a dawns draddodiadol Gymreig ers blynyddoedd ac yn dawnsio gyda Dawnswyr Pen y Fai. Cyn ymddeol roedd hi'n Ddirprwy Bennaeth ysgol gynradd fawr yn ei thref enedigol, Pen-y-bont ar Ogwr.
Ymddiriedolydd

Teri Duffy

Mae Terry yn berfformiwr sydd yn chwarae’r mandolin, ffidil a’r banjo, ac yn canu a dawnsio gyda Dawnswyr Delyn. Mae e’n drefnydd prosiect i Clera, gyda chefndir ym maes iechyd a diogelwch rhyngwladol.
Ymddiriedolydd

Catherine Bartlett

Mae gan Catherine radd mewn Cyfrifeg a Chyllid. Mae ganddi brofiad sylweddol wirfoddoli gyda phobl ifanc a datblygu sgiliau.
Ymddiriedolydd

Dr. Keith Floyd

Mae Keith yn ddarlithydd wedi ymddeol ac yn ffermwr. Mae e'n ffidlwr a dawnsiwr, ac yn un o hoelion wyth sîn werin Aberystwyth.
Ymddiriedolydd

Prof. James Blythe

Mae Jim yn awdur ac yn gyn-ddarlithydd marchnata ym Mhrifysgol Morgannwg, ac mae ganddo ddiddordeb hirsefydlog mewn cerddoriaeth.
Ymddiriedolydd

Mary-Anne Roberts

Gyda chefndir mewn carnifal, dawns a theatr yn ei ynys brodorol, Trinidad, mae Mary-Anne wedi bod yn berfformio ers 40 mlynedd ac yn addysgu trwy berfformiad am 35 mlynedd. Mae hi wedi darlithio ac arwain gweithdai ar berfformio ledled Ewrop.
Mae hi'n aelod sefydlol o'r ddeuawd crwth a llais, Bragod, a'i arbenigedd yw cerddoriaeth a barddoniaeth farddol Gymreig ganoloesol. Mae hi'n berfformwraig ar ei liwt ei hun ar gyfer theatr, ffilm ac ar y sin gerddoriaeth techno.
Ymddiriedolydd

Peter Cornell

Ar ôl gweithio mewn diwydiant ym Malaysia, UDA a Phrydain, ymddeolodd Peter yn gynnar a gweithiodd gydag elusennau yng Ngorllewin Canolbarth Lloegr. Bu'n ymddiriedolwr a Thrysorydd elusen Therapi Celfyddydau yn Birmingham sy'n cynnig therapyddion hyfforddedig ym meysydd Cerddoriaeth, Dawns, Celf, a Chwarae. Ar ôl treulio 20 mlynedd yn byw ym Mhowys symudodd ef a'i wraig i lawr i Gaerdydd ym 1990.

Noddwyr

Noddwr

Kevin Brennan

Kevin Brennan yw Cadeirydd y Grŵp Seneddol Hollbleidiol ar gyfer y Celfyddydau Gwerin. Mae’n AS Llafur dros Orllewin Caerdydd a Gweinidog yr Wrthblaid Digidol, Diwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon a’r Celfyddydau a Threftadaeth.
Noddwr

Huw Stephens

Huw Stephens yn gyflwynydd radio â sioeau ar BBC Radio 1 a BBC Radio Cymru, ac yn un o sylfaenwyr yr ŵyl Swn.
Noddwr

Dafydd Iwan

Dafydd Iwan yw’r canwr gwerin protest Cymreig mwyaf eiconig, ac un o sylfaenwyr Recordiau Sain, cwmni recordiau mwyaf Cymru.
Noddwr

Frank Hennessy

Mae Frank yn berfformiwr a chyfansoddwr, ac yn hen ffrind i trac. Mae e’n cyflwyno ‘Celtic Heartbeat’ i BBC Radio Wales- rhaglen am wreiddiau Gwerin a cherddoriaeth acwstig.