Dyfodol y Traddodiad

a Thraddodiad y Dyfodol

Mae Trac Cymru yn hybu diddordeb, magu talent a chyflwyno’r gorau o gerddorion gwerin Cymru drwy’r byd. Rydym yn cynnal cyrsiau un-dydd, a chyrsiau preswyl i helpu’r rhai brwdfrydig a phroffesiynnol i hogi eu sgiliau ac i ddatblygu talent ar draws ein celfyddydau traddodiadol. Fe’n gwelir ni’n gweithio mewn ysgolion, cymunedau, ar feysydd gwyliau ac mewn arddangosfeydd rhygwladol i sicrhau fod y celfyddydau traddodiadol yn Nghymru yn parhau i gyfoethogi bywyd, beth bynnag eich hoedran, cefndir, hil neu iaith.

Ein Gweledigaeth

Mae Trac Cymru yn grediniol mai celfyddydau perfformiadol traddodiadol yw sail hunaniaeth unrhyw genedl. Mae’r ffurfiau creadigol hyn yn rhan annatod o ddiwylliant Cymreig; mae’r gwerthoedd a’r emosiynau a fynegir ganddynt yn ein tynnu oll ynghyd. Nod Trac Cymru yw adnewyddu ac adfywio’r ffurfiau mynegiannol hyn fel rhan o fywyd cyfoes Cymru, a hynny er mwynhad pawb.

Ein Cenhedaeth

Datblygu celfyddydau gwerin perfformiadol Cymru fel traddodiad byw i’w rannu a’i fwynhau gan gynulleidfaoedd a pherfformwyr ar bob lefel, yng Nghymru a ledled y byd.

Mae Trac Cymru yn Elusen Cofrestredig, Rhif 1085422, ac yn aelod Portffolio Cyngor Celfyddydau Cymru.