Cysylltwch â ni

Cysylltwch â ni

Fe allwch ein e-bostio ar megan@trac-cymru.org

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg neu yn Saesneg.

Cadwch mewn cysylltiad

Rydym yn anfon cylchlythyr digidol misol ac ambell waith un ychwanegol os oes llawer o newyddion. Mae’r cylchlythyr digidol yn cynnwys newyddion o ddigwyddiadau a chyfleoedd fydd falle o ddiddordeb i chi, yn ogystal â newyddion ynglŷn â’n gweithgaredd. Fe allwch chi dad-danysgrifo unrhyw bryd.

Bydd Trac Cymru: Traddodiadau Cerdd Cymru yn defnyddio’r wybodaeth a ddarperir gennych ar y ffurflen hon i gysylltu â chi ac i gynnig diweddariadau a deunydd marchnata. Gallwch newid eich meddwl ar unrhyw adeg trwy glicio ar y ddolen i ddad-danysgrifio yn nhroedyn unrhyw e-bost a dderbyniwch gennym, neu trwy e-bostio trac@trac-cymru.org. Byddwn yn trin eich manylion â pharch. Am ragor o wybodaeth ynglŷn â’n harferion preifatrwydd, gweler ein polisi preifatrwydd. Trwy danysgrifio, rydych yn cydsynio i ni brosesu eich manylion yn unol â’r telerau hyn.

Rydym yn defnyddio Mailchimp fel ein llwyfan marchnata. Trwy danysgrifio, rydych yn cydnabod y bydd eich manylion yn cael eu trosglwyddo i Mailchimp ar gyfer eu prosesu. Dysgwch fwy am arferion preifatrwydd Mailchimp yma