Clybiau Gwerin / Folk Clubs

Newport Folk Club
Mae’r clwb yn cwrdd bob nos Iau, o tua 8pm, ac mae’r gerddoriaeth yn dechrau am 8:30.
The club meets every Thursday night from 8pm and the music starts at 8:30pm.
Cardiff Folk Club
Yng Nghlwb Gwerin Caerdydd ein nod yw arddangos cymysgedd o artistiaid gwerin ac acwstig gorau y gallwn ddod o hyd iddynt.
At Cardiff Folk Club our aim is to provide you with the best folk, roots and acoustic music we can find, with a mix of upcoming and established artists, both local and from further afield.
Lleoliad / Location:
Caerdydd / Cardiff
Brecon, Folk and More Club
Mae’r clwb yn digwydd dydd Mercher cyntaf bob mis yn Muse ar Glamorgan Street.
You will find us the first Wednesday of every month at the fantastic Muse in Glamorgan Street.
Lleoliad / Location:
Aberhonddu / Brecon
Llantrisant Folk Club
Mae Clwb Gwerin Llantrisant wedi dathlu bron i 40 mlynedd wych ac ysbrydoledig o arddangos cerddoriaeth acwstig leol i gymunedau Llantrisant a Pontyclun.
Llantrisant Folk Club has celebrated nearly 40 fantastic and inspiring years of serving up home-made acoustic music to the communities of Llantrisant and Pontyclun.
Lleoliad / Location:
Llantrisant
Lyceum Folk Club Newport
Yng Nghlwb Gwerin Lyceum Casnweydd, mae croeso i bawb, p’un ai’n perfformio neu’n gwrando a chefnogi.
At the Lyceum Folk Club of Newport, everyone is welcome, whether performing or just listening and supporting.
Lleoliad / Location:
Casnewydd / Newport
Penarth Acoustic Music
‘Dyn ni’n cwrdd unwaith bob mis, fel arfer y trydydd dydd Gwener, yng Nghlwb Ceidwadyr Penarth, ‘fyny’r stair yn ‘stafell Tywysog Wiliam.
We meet once a month, normally the third Friday, in the Prince William Suite of Penarth Cons Club.
Rhyl Folk Club
Mae’r clwb yn cwrdd 8.00pm bob ddydd Gwener yn Ganolfan Gymunedol Tynewydd.
The club meets 8.00pm every Friday at the Tynewydd Community Centre.
Rumney Folk Club
Mae Clwb Gwerin Rumney yn grŵp o wirfoddolwyr a cherddorion ymroddedig, sy’n dod at ei gilydd i greu nosweithiau cerddoriaeth acwstig a gwerin.
Rumney Folk Club is a group of dedicated volunteers and musicians, coming together to create arguably some of the most distinct acoustic and folk music evenings in South Wales.
Riverside Folk Club
Mae’r clwb yn cael ei gynnal yng Nghlwb Cychod Loughor ar nosweithiau Llun o 8:30yh.
The club is based in Loughor Boating Club on Monday night, from 8.30pm.
Lleoliad / Location:
Loughor
Valley Folk Club
Mae’r Valley Folk Club yn cwrdd yn Glais ar ddydd Gwener gwahanol bob mis.
Valley Folk Club meets in Glais on various Fridays every month.
Lleoliad / Location:
Glais
Wrexham Folk and Acoustic Club
Mae’r clwb yn cwrdd ar ddydd Iau cyntaf a thrydydd dydd Iau pob mis, o fis Hydref hyd at ac yn cynnwys mis Mai.
The club meets on the first and third Thursdays of each month from October through to and including May
Lleoliad / Location:
Wrecsam / Wrexham