Clybiau Gwerin / Folk Clubs

Brecon, Folk and More Club
Mae’r clwb yn digwydd dydd Mercher cyntaf bob mis yn Muse ar Glamorgan Street.
You will find us the first Wednesday of every month at the fantastic Muse in Glamorgan Street.
Lleoliad / Location:
Aberhonddu / Brecon
Newport Folk Club
Mae’r clwb yn cwrdd bob nos Iau, o tua 8pm, ac mae’r gerddoriaeth yn dechrau am 8:30.
The club meets every Thursday night from 8pm and the music starts at 8:30pm.
Lleoliad / Location:
Casnewydd / Newport
Llantrisant Folk Club
Mae Clwb Gwerin Llantrisant wedi dathlu bron i 42 mlynedd wych ac ysbrydoledig o arddangos cerddoriaeth acwstig leol i gymunedau Llantrisant a Pontyclun.
Llantrisant Folk Club has celebrated nearly 40 fantastic and inspiring years of serving up home-made acoustic music to the communities of Llantrisant and Pontyclun.
Lleoliad / Location:
Llantrisant
Lyceum Folk Club Newport
Yng Nghlwb Gwerin Lyceum Casnweydd, mae croeso i bawb, p’un ai’n perfformio neu’n gwrando a chefnogi.
At the Lyceum Folk Club of Newport, everyone is welcome, whether performing or just listening and supporting.
Lleoliad / Location:
Casnewydd / Newport
Rhyl Folk Club
Mae’r clwb yn cwrdd 8.00pm bob ddydd Gwener yn Ganolfan Gymunedol Tynewydd.
The club meets 8.00pm every Friday at the Tynewydd Community Centre.
Lleoliad / Location:
Rhyl
Rumney Folk Club
Mae Clwb Gwerin Rumney yn grŵp o wirfoddolwyr a cherddorion ymroddedig, sy’n dod at ei gilydd i greu nosweithiau cerddoriaeth acwstig a gwerin.
Rumney Folk Club is a group of dedicated volunteers and musicians, coming together to create arguably some of the most distinct acoustic and folk music evenings in South Wales.
Lleoliad / Location:
Caerdydd / Cardiff
Riverside Folk Club
Mae’r clwb yn cael ei gynnal yng Nghlwb Cychod Loughor ar nosweithiau Llun o 8:30yh.
The club is based in Loughor Boating Club on Monday night, from 8.30pm.
Lleoliad / Location:
Abertawe/Swansea
(Pontardawe) Valley Folk Club
Mae’r Valley Folk Club yn cwrdd yn Glais ar ddydd Gwener gwahanol bob mis.
Valley Folk Club meets in Glais on various Fridays every month.
Lleoliad / Location:
Glais, nr. Clydach Swansea Valley
Wrexham Folk and Acoustic Club
Mae’r clwb yn cwrdd ar ddydd Iau cyntaf a thrydydd dydd Iau pob mis, o fis Hydref hyd at ac yn cynnwys mis Mai.
The club meets on the first and third Thursdays of each month from October through to and including May
Lleoliad / Location:
Wrecsam / Wrexham
Gwerin Aber Folk
Known locally as Gwerin ABER Folk, the Aberystwyth Folk Club is an acoustic sing a round/music format. Everyone is welcome.
Wedi’i adnabod yn lleol fel Gwerin ABER Folk, mae Clwb Gwerin Aberystwyth yn canu acwstig a cherddoriaeth. Mae croeso i bawb.
Lleoliad / Location:
Aberystwyth
Cwmafan Folk Club
Clwb cerddoriaeth newydd i Dde Cymru, sy’n cynnwys cerddoriaeth gwerin acwstig, blues, traddodiadol neu wreiddiol.
A new music club for South Wales, featuring acoustic folk, blues & roots music, traditional or original.
Lleoliad / Location:
Cwmafan / Cwmavon
Ruthin All Styles Folk & Acoustic Music Club
Heralded as one of the friendliest and fastest-growing clubs in the area, we welcome all styles of live acoustic music.
Wedi’i gyhoeddi fel un o’r clybiau mwyaf cyfeillgar a chyflymaf yn yr ardal, rydym yn croesawu pob math o gerddoriaeth acwstig fyw.
Lleoliad / Location:
Rhuthun / Ruthin
Y Parlwr
Y Parlwr yw lle i fwynhau cerddoriaeth acwstig mewn awyrgylch anffurfiol, cysurus ac yn gartrefol, ‘cyngherddau ty’ a sesiynau.
‘Y Parlwr’ (The Parlour) is a place to enjoy acoustic music in an informal, cosy and homely environment, ‘house concerts’ and sessions.
Lleoliad / Location:
Caerdydd / Cardiff
Conwy Folk Club
Pob dydd Llun 8.00yp The Gladstone, Dwygyfylchi
Every Monday 8.00pm The Gladstone, Dwygyfylchi
Lleoliad / Location:
Conwy