Conwy Folk Club

Conwy Folk Club
Pob dydd Llun 8.00yp The Gladstone, Dwygyfylchi
Gr┼Áp Facebook ar gyfer holl aelodau a chefnogwyr Clwb Gwerin Conwy i rannu newyddion am gerddoriaeth acwstig leol a rhanbarthol yn bennaf.
Every Monday 8.00pm The Gladstone, Dwygyfylchi
Facebook Group for all Conwy Folk Club members and supporters to share news about mainly local and regional acoustic music.
Lleoliad / Location:
Conwy