Wrexham Folk and Acoustic Club

Wrexham Folk and Acoustic Club
***CYHOEDDIAD PWYSIG***
Mae’n bleser gennym gyhoeddi y bydd y clwb yn ailagor ddydd Iau y 6ed o Hydref 2022 gyda noson cantorion.
Edrychwn ymlaen at gweld chi gyd eto ar ôl dwy flynedd a hanner!

Mae Clwb Gwerin ac Acwstig Wrecsam wedi bod mewn bodolaeth ers dros 50 mlynedd mewn amryw o leoliadau lleol. Y lleoliad presennol yw The Nags Head, Mount Street, Wrecsam. Mae’r clwb yn rhedeg ar ddydd Iau cyntaf a thrydydd y mis o fis Hydref i fis Mehefin. Yn gyffredinol mae noson cantorion ar y dydd Iau cyntaf a noson westai ar y trydydd dydd Iau. Mae newidiadau i hyn o bryd i’w gilydd, felly edrychwch ar ein gwefan i wirio.

Ein nod cyffredinol yw darparu cerddoriaeth dda fel rhan o noson ddifyr. Er ein bod yn defnyddio’r gair ‘clwb’ mae croeso i bawb.

***IMPORTANT ANNOUNCEMENT***
We are pleased to announce that the club will reopen on Thursday 6th October 2022 with a singers’ night.
We look forward to seeing you all again after two and a half years!

Wrexham Folk & Acoustic Club has been in existence for over 50 years in various local venues. The current venue is The Nags Head, Mount Street, Wrexham. The club runs on the first and third Thursdays of the month from October to June. Generally there is a singers’ night on the first Thursday and a guest night on the third Thursday. There are occasionally changes to this and it’s always best to check our website.

Our overall aim is to provide good music and, above all, an enjoyable and entertaining evening for all who come long and despite the word “club” there is no exclusivity here.
Lleoliad / Location:
Wrecsam / Wrexham