Wrexham Folk and Acoustic Club

Wrexham Folk and Acoustic Club
Mae’r clwb yn cwrdd ar ddydd Iau cyntaf a thrydydd dydd Iau pob mis, o fis Hydref hyd at ac yn cynnwys mis Mai (gyda seibiant ar ddydd Iau cyntaf mis Ionawr). Weithiau bydd newidiadau i hyn ac mae’n well bob amser edrych ar ein gwefan. Ein nod cyffredinol yw darparu cerddoriaeth dda fel rhan o noson ddifyr. Er ein bod yn defnyddio’r gair ‘clwb’ mae croeso i bawb.
2021: Ewch i wefan y clwb ar gyfer y diweddaraf.

The club meets on the first and third Thursdays of each month from October through to and including May with the exception of a break on the first Thursday in January. There are occasionally changes to this and it’s always best to check our website. Our overall aim is to provide good music and, above all, an enjoyable and entertaining evening for all who come long and despite the word “club” there is no exclusivity here.
2021: Check the club’s website for updates.
Lleoliad / Location:
Wrecsam / Wrexham