Newport Folk Club

Newport Folk Club
Mae’r clwb yn cwrdd bob nos Iau, o tua 8pm, ac mae’r gerddoriaeth yn dechrau am 8:30. Cyhoeddir manylion gwesteion y clwb ar ei gwefan. Mae’r Clwb wedi ei leoli ychydig oddi ar cyffordd 27 o’r M4 tuag at Rogerstone.
2021: Mae gan y clwb sesiwn bob nos Lun. Ewch i’w gwefan am fwy o wybodaeth.

The club meets every Thursday night from 8pm and the music starts at 8:30pm. Go to their website to see more details about their guest performers. The Club is just off Jn 27 of the M4 heading towards Rogerstone.
2021: The club has a session on Zoom every Monday night. Head to their website for more details.