Newport Folk Club

Newport Folk Club
Mae’r clwb yn cwrdd bob nos Iau yn y Newport Fugitives Athletics Club, High Cross Road, Casnewydd NP10 9AE. Mae’r amser cychwyn bellach yn 8 o’r gloch. Bydd unrhyw newidiadau yn cael eu rhoi ar y wefan.
Cyhoeddir manylion gwesteion y clwb ar ei gwefan.

Mae’r Clwb wedi ei leoli ychydig oddi ar cyffordd 27 o’r M4 tuag at Rogerstone.
The club meet each Thursday at the Newport Fugitives Athletics Club, High Cross Road, Newport NP10 9AE. Start time is now 8 o’clock. Any changes will be posted on their website.
Go to their website to see more details about their guest performers.

The Club is just off Jn 27 of the M4 heading towards Rogerstone.
Lleoliad / Location:
Casnewydd / Newport