Lyceum Folk Club Newport

Lyceum Folk Club Newport
Yng Nghlwb Gwerin Lyceum Casnweydd, mae croeso i bawb, p’un ai’n perfformio neu’n gwrando a chefnogi. Ein nod yw gwneud Clwb Gwerin Lyceum Casnewydd mor groesawgar ag y gallwn ni.

Pob Dydd Iau!
Mae Nosweithiau Canwr yn dechrau am 20:45yp, mae Nosweithiau Gwadd yn dechrau am 20:30yp.
Rydym yn cyfarfod i fyny’r grisiau yn y Crindau Constitutional Club, Malpas Road, Newport, South Wales, NP20 5PJ
Bydd ein sesiynau Zoom yn parhau’n fisol ar drydydd Dydd Mawrth y Mis: mae’r un nesaf ar yr 21ain o Fehefin 2022, a bydd yn dechrau am 20:30pm.
At the Lyceum Folk Club of Newport, everyone is welcome, whether performing or just listening and supporting. Our aim is to make The Lyceum Folk Club of Newport the most welcoming club we can.

Live every Thursday!
Singer’s Nights start at 20:45pm, Guest Nights start at 20:30pm
We meet upstairs at the Crindau Constitutional Club, Malpas Road, Newport, South Wales, NP20 5PJ
Our Zoom sessions will continue on a monthly basis on the Third Tuesday of the Month: the next one is on the 21st of June 2022, and it will start at 20:30pm.
Lleoliad / Location:
Casnewydd / Newport