Lyceum Folk Club Newport

Lyceum Folk Club Newport
Yng Nghlwb Gwerin Lyceum Casnweydd, mae croeso i bawb, p’un ai’n perfformio neu’n gwrando a chefnogi. Ein nod yw gwneud Clwb Gwerin Lyceum Casnewydd mor groesawgar ag y gallwn ni.
2021: Ewch i dudalen Facebook y clwb i weld diweddariadau.

At the Lyceum Folk Club of Newport, everyone is welcome, whether performing or just listening and supporting. Our aim is to make The Lyceum Folk Club of Newport the most welcoming club we can.
2021: Check the club’s Facebook page for updates.
Lleoliad / Location:
Casnewydd / Newport