Riverside Folk Club

Riverside Folk Club
Mae’r clwb yn cael ei gynnal yng Nghlwb Cychod Loughor ar nosweithiau Llun o 8:30yh. Mynediad am ddim ar gyfer y meic agored ond mae tocynnau raffl yn cael ei gwerthu.
2021: Dewch o hyd i wybodaeth am y clwb ar y we ar dudalen Facebook y clwb.

The club is based in Loughor Boating Club on Monday night, from 8.30pm. Entry is free for open mic nights, although raffle tickets are sold.
2021: Find information about the online club on their Facebook page.
Lleoliad / Location:
Loughor