Riverside Folk Club

Riverside Folk Club
Mae’r clwb yn cael ei gynnal yng Nghlwb Cychod Loughor ar nosweithiau Llun o 8:30yh. Mynediad am ddim ar gyfer y meic agored ond mae tocynnau raffl yn cael ei gwerthu.

The club is based in Loughor Boating Club on Monday night, from 8.30pm. Entry is free for open mic nights, although raffle tickets are sold.
Lleoliad / Location:
Abertawe/Swansea