Rhyl Folk Club

Rhyl Folk Club
Mae’r clwb yn cwrdd 8.00pm bob ddydd Gwener yn Ganolfan Gymdeithasol Tynewydd. Mae rhan fwyaf o’r nosweithiau Gwener yn rhai canu gydag ambell i westai.
TYNEWYDD COMMUNITY CENTRE, Tynewydd Road, RHYL, LL18 3RD
The club meets 8.00pm every Friday at the Tynewydd Community Centre. Most Fridays are singers’ nights, with occasional Guest-Artistes.
TYNEWYDD COMMUNITY CENTRE, Tynewydd Road, RHYL, LL18 3RD
Lleoliad / Location:
Rhyl