Cwmafan Folk Club

Cwmafan Folk Club
Clwb cerddoriaeth newydd i Dde Cymru, sy’n cynnwys cerddoriaeth gwerin acwstig, blues, traddodiadol neu wreiddiol. Meddyliwch am “open mic” ond mae’n teimlo’n debycach i gyngerdd, gan ddangos parch at y perfformwyr.

Y lleoliad yw’r Rolling Mill, Salem Rd, Cwmafan, Port Talbot

A new music club for South Wales, featuring acoustic folk, blues & roots music, traditional or original. Think “open mic” but more of a concert type feel, showing respect for the performers.

The venue is the Rolling Mill, Salem Rd, Cwmafan, Port Talbot
Lleoliad / Location:
Cwmafan / Cwmavon