Llantrisant Folk Club

Llantrisant Folk Club
Mae Clwb Gwerin Llantrisant wedi dathlu bron i 40 mlynedd wych ac ysbrydoledig o arddangos cerddoriaeth acwstig leol i gymunedau Llantrisant a Pontyclun – a dyma ni i’r 40 mlynedd nesaf! Fe sefydlwyd y clwb yn wreiddiol yn The New Inn yn Llantrisant gan Mick Tems, Pat Smith, Stuart Brown a Siwsann George. Mae’r clwb bellach wedi’i leoli yng Nghlwb Athletau Sefydliad Pontyclun ac wedi llwyfannu dros 4,000 o gyngherddau gyda chantorion a cherddorion o bob cwr o’r byd.
2021: Clwb digidol bob nos Fercher am 8:30. Ewch i’w gwefan am fwy o wybodaeth.

Llantrisant Folk Club has celebrated nearly 40 fantastic and inspiring years of serving up home-made acoustic music to the communities of Llantrisant and Pontyclun – and here’s to the next 40 years! Originally founded in The New Inn in Llantrisant by Mick Tems, Pat Smith, Stuart Brown and Siwsann George, and now based in Pontyclun Institute Athletic Club, the Club has staged well over 4,000 intimate concerts with singers and musicians from all over the world, which is an amazing achievement.
2021: Digital club every Wednesday at 8:30. Head over to their website for more information.
Lleoliad / Location:
Llantrisant