(Pontardawe) Valley Folk Club

(Pontardawe) Valley Folk Club
Mae’r Valley Folk Club yn cwrdd yn Glais ar ddydd Gwener gwahanol bob mis. Rydyn ni’n ceisio cynnal nosweithiau agored ar ddydd Gwener 1af bob mis a nosweithiau gwesteion a’r y 3ydd a’r 5ed ddydd Gwener. Mae’r dyddiadau yma weithiau’n newid er mwyn y gwesteion  neu ddigwyddiadau eraill yn y Clwb Rygbi. Gwiriwch ein gwefan am y dyddiadau mwyaf diweddar. Mae’r nosweithiau fel arfer yn dechrau am 8pm.

Bydd ein PEARSHAPED ZOOM SESSIONS yn parhau, gydag egwyl ym mis Awst a Rhagfyr. Gweler y dudalen we am ddyddiadau.
Cod 231 968 2073 Cyfrinair VFCPS
Ar agor 8.15yp am 8.30yp dechrau. MC Heather Pudner

Valley Folk Club meets in Glais on various Fridays every month. We try to use the 1st Friday each month for Open Nights and the 3rd and 5th Friday for Guest Nights. These sometimes move to accommodate the guest or other events at the Rugby Club. Please check the diary regularly. (below) Evenings usually start at 8pm.

Our popular PEARSHAPED ZOOM SESSIONS continue monthly with a break in August and December. Please see the web page for dates.
Code 231 968 2073 Password VFCPS
Open 8.15pm for 8.30pm start. MC Heather Pudner
Lleoliad / Location:
Glais, nr. Clydach Swansea Valley