Valley Folk Club

Valley Folk Club
Mae’r Valley Folk Club yn cwrdd yn Glais ar ddydd Gwener gwahanol bob mis. Rydyn ni’n ceisio cynnal nosweithiau agored ar ddydd Gwener 1af bob mis a nosweithiau gwesteion a’r y 3ydd a’r 5ed ddydd Gwener. Mae’r dyddiadau yma weithiau’n newid er mwyn y gwesteion  neu ddigwyddiadau eraill yn y Clwb Rygbi. Gwiriwch ein gwefan am y dyddiadau mwyaf diweddar.
2021: Noson Zoom am ddim ar y 1af a’r 3ydd dydd Gwener bob mis. Ewch i’w gwefan am fwy o wybodaeth.

Valley Folk Club meets in Glais on various Fridays every month. We try to use the 1st Friday each month for Open Nights and the 3rd and 5th Friday for Guest Nights. These sometimes move to accommodate the guest or other events at the Rugby Club. Please check the diary regularly. (below)
2021: Free Zoom Nights on the 1st and 3rd Fridays each month. Head to their website for more details.
Lleoliad / Location:
Glais