Gwneuthurwyr Offerynnau / Instrument Makers

Osborne Guitars & Mandolins
Gitarau a mandolinau wedi’u gwneud â llaw, a chyrsiau gwneud offerynnau
Handmade guitars and mandolins, and instrument-making courses
Telynau Teifi Harps
Mae menter Telynau Teifi yn cynnal y traddodiad hir o wneud offeryn cenedlaethol Cymru – gan adeiladu ar 60 mlynedd o draddodiad ac arloesi.
Teifi Harps continues the long tradition of making the national instrument of Wales, building on 60 years of tradition and innovation.
Rees Wesson Melodeons
Melodionau un-rhes, wedi’u gwneud â llaw gan ddefnyddio prennau caled sy’n tyfu’n lleol a chyrs Eidalaidd Proffesiynol Binci.
One-row melodeons, hand-made using locally sourced hardwoods and Binci Professional Italian reeds.
Nial Cain
Ffidil, fiola, crythau – eu gwneud a’u hadfer
Violins, Violas, Crwths – making and restoration
Marcus Music
Arbenigwyr mewn Consiertinas. ‘Rydym yn gallu cynhyrchu drymiau sy’n addas at anghenion y mwyafrif o gyfnodau hanesyddol, ochr yn ochr ag offerynnau gwerin mwy traddodiadol.
Concertina specialists. We also produce historical drums for most periods, alongside more traditional folk instruments.
Gerard KilBride
Gerard KilBride N.S.V.M, Gwneuthurwr, Adferwr ac Ymchwilwr Feiolinau.
Gerard KilBride N.S.V.M, Violinmaker, Restorer and Researcher.
Greville Hunt
Telynau Bach wedi’u gwneud â llaw yng nghalon Dyffryn Gwy.
Handcrafted Small Harps from the heart of the Usk Valley
Chris Allen and Sabina Kormylo
Hurdy-Gurdies, Liwtiau, Mandolins a Feiols, wedi’u gwneud â llaw neu eu hatgyweirio
Hurdy-Gurdies, Lutes, Mandolins and Viols, hand made or repaired