Gwneuthurwyr Offerynnau / Instrument Makers

Chris Allen and Sabina Kormylo
Hurdy-Gurdies, Liwtiau, Mandolins a Feiols, wedi’u gwneud â llaw neu eu hatgyweirio
Hurdy-Gurdies, Lutes, Mandolins and Viols, hand made or repaired
Gerard KilBride
Gerard KilBride N.S.V.M, Gwneuthurwr, Adferwr ac Ymchwilwr Feiolinau.
Gerard KilBride N.S.V.M, Violinmaker, Restorer and Researcher.
Greville Hunt
Telynau Bach wedi’u gwneud â llaw yng nghalon Dyffryn Gwy.
Handcrafted Small Harps from the heart of the Usk Valley
Marcus Music
Arbenigwyr mewn Consiertinas. ‘Rydym yn gallu cynhyrchu drymiau sy’n addas at anghenion y mwyafrif o gyfnodau hanesyddol, ochr yn ochr ag offerynnau gwerin mwy traddodiadol.
Concertina specialists. We also produce historical drums for most periods, alongside more traditional folk instruments.
Nial Cain
Ffidil, fiola, crythau – eu gwneud a’u hadfer
Violins, Violas, Crwths – making and restoration
Osborne Guitars & Mandolins
Gitarau a mandolinau wedi’u gwneud â llaw, a chyrsiau gwneud offerynnau
Handmade guitars and mandolins, and instrument-making courses
Rees Wesson Melodeons
Melodionau un-rhes, wedi’u gwneud â llaw gan ddefnyddio prennau caled sy’n tyfu’n lleol a chyrs Eidalaidd Proffesiynol Binci.
One-row melodeons, hand-made using locally sourced hardwoods and Binci Professional Italian reeds.
Telynau Teifi Harps
Mae menter Telynau Teifi yn cynnal y traddodiad hir o wneud offeryn cenedlaethol Cymru – gan adeiladu ar 60 mlynedd o draddodiad ac arloesi.
Teifi Harps continues the long tradition of making the national instrument of Wales, building on 60 years of tradition and innovation.