Telynau Teifi Harps

Telynau Teifi Harps
Datblygu traddodiad y delyn yng Nghymru
Mae Telynau Teifi’n fusnes cymunedol, nid-er-elw yn nhref fach Llandysul yn Ne-orllewin Cymru.
Ymdrechwn i greu’r offerynnau gorau a allwn trwy gyfuno’r gorau o’r hen a’r newydd. Gweithiwn yn ddiflino i sicrhau ansawdd sain ac i wella dyluniad ein hofferynnau’n barhaus.
Trwy gyfuno arloesedd a thechnoleg newydd â sgiliau traddodiadol a chefnogi’r gymuned ehangach, gobeithiwn ddiogelu’r grefft o wneud telynau yng Nghymru ar gyfer y cenedlaethau sydd i ddod.

At the heart of the harp in Wales
Teifi Harps is a not-for-profit community business based in the small town of Llandysul, West Wales.
We strive to make the finest instruments we can by combining the best of the old and the new. We are relentless in our pursuit of sound quality and are constantly improving the design of our instruments.
By marrying innovation and new technology with traditional skills whilst supporting the wider community, we hope to secure the harp-making traditions of Wales for future generations.


Tagiau / Tags:
  • Telynau Teifi Harps