Rees Wesson Melodeons

Rees Wesson Melodeons
Melodionau un-rhes, wedi’u gwneud â llaw gan ddefnyddio prennau caled sy’n tyfu’n lleol a chyrs Eidalaidd Proffesiynol Binci.
Dw i wedi bod yn gwerthu ac yn trwsio melodionau am dros ddeg mlynedd ar hugain ac yn 2007, dechreuais gynhyrchu fy offerynnau fy hunan.
Dw i’n cynhyrchu melodionau traddodiadol un-rhes yn unig.
Dw i hefyd dal ar gael i drwsio ac i diwnio unrhyw felodion.

One-row melodeons, hand-made using locally sourced hardwoods and Binci Professional Italian reeds.
I have been involved with melodeon sales and repairs for over thirty years and in 2007 began to make my own instruments.
Production is limited to traditional single row melodeons.
I am also still available for running repairs and tuning on any melodeon.

Tagiau / Tags: