Osborne Guitars & Mandolins

Osborne Guitars & Mandolins
Osborne – gitarau acwstig, mandolas, bouzoukis a mandolinau, i gyd wedi’u gwneud â llaw. Rwy’n cynnig ystod o offerynnau teulu gitâr a mandolin, pob un wedi’i wneud â llaw.
Rwyf hefyd yn darparu cyrsiau gwneud gitâr unigryw, mis o hyd, yn fy ngweithdy yn Llanidloes, Powys, Canolbarth Cymru.

Osborne – handmade acoustic guitars, mandolas, bouzoukis and mandolins. I offer a range of guitar and mandolin family instruments, all handmade.
I also provide unique, month-long guitar making courses at my workshop in Llanidloes, Powys, Mid Wales.