Chris Allen and Sabina Kormylo

Chris Allen and Sabina Kormylo
Mae Lutheriaid Chris Allen a Sabina Kormylo yn wneuthurwyr hyrdi-gyrdi a liwt sy’n cynhyrchu amrywiaeth eang o offerynnau llinynnol sy’n cynnwys, Hyrdi-gyrdi, Liwtiau, Mandolinau a Fiolau.
Rydym hefyd yn atgyweirio addasu a newid offerynnau.
Mae bron pob un o’n hofferynnau’n seiliedig ar offerynnau hanesyddol presennol. Rydym yn edrych yn fanwl ar enghreifftiau hanesyddol ac yn ymfalchïo yn yr atgynhyrchiad ffyddlon o fanylion a dyluniad allanol a mewnol.
Gwneir y gwaith o ddylunio ac adeiladu offer pwrpasol hefyd.

Luthiers Chris Allen and Sabina Kormylo are hurdy gurdy and lute makers producing a wide variety of stringed instruments including Hurdy-Gurdies, Lutes, Mandolins and Viols. We also undertake repair, adjustment and modification of existing instruments.
Almost all of our instruments are copied from or based upon existing historic instruments. We make close examination of historic examples and pride ourselves on the faithful reproduction of both external and internal detail and design.
The design and construction of bespoke instruments is also undertaken.

Tagiau / Tags: