Gerard KilBride

Gerard KilBride
Gerard KilBride N.S.V.M, Gwneuthurwr, Adferwr ac Ymchwilwr Feiolinau.
Gradd o Ysgol Adeiladu Feiolinau Newark 1989.
Gwneuthurwr feiolinau ac adferwr/ trwsiwr holl offerynnau teulu’r feiolin, ymchwilwr i acwsteg pont y feiolin a’r pibgorn.
Dewis bychan o hen offerynnau a rhai newydd wastad ar gael.

Gerard KilBride N.S.V.M, Violinmaker, Restorer and Researcher.
Graduate of the Newark School of Violin Making 1989.
Maker of violins and restorer/repairer of all instruments of the violin family, researcher on violin bridge acoustics and the pibgorn.
Small selection of old and new instruments always available.

Tagiau / Tags: