Sesiynau a Chlybiau Alawon / Sessions and Tune Clubs

Sesiwn Gymreig Rhuthun Welsh Session
Sesiwn werin Gymreig, gydag alawon ara deg am yr awr gyntaf.
A traditional music session with “Slow Session” for learners for 1st hour – chiefly Welsh trad material/instrumental music.
Lleoliad / Location:
Llangynhafal Ruthun / Llangynhafal Ruthin
Caerdydd Galician Session
The Caerdydd Galician Sessions are a monthly gathering of Galician and non-Galician musicians to play the traditional music of Galicia.
Mae’r Sesiynau Caerdydd Galicia yn gasgliad misol o gerddorion Galisaidd a rhai nad ydynt yn Galisaidd i chwarae cerddoriaeth draddodiadol Galicia.
Lleoliad / Location:
Caerdydd / Cardiff
Fishguard Session
Sesiwn cerddoriaeth byw bod nos Fawrth drwy gydol y flwyddyn.
Live folk music session, every Tuesday evening, all year round.
Lleoliad / Location:
Fishguard Sir Benfro / Fishguard Pembrokeshire
Sesiwn Ioan Rhagfyr Dolgellau
Sesiwn cerddoriath traddodiadol Cymreig sy’n cwrdd yn fisol yn Nolgellau.
A traditional Welsh music session that meets monthly in Dolgellau
Lleoliad / Location:
Dolgellau
Pen Llŷn Sessions
Sesiynau Gwerin mewn lleoliadau amrywiol ym Mhen Llŷn.
Folk Sessions at various locations on the Llŷn Peninsula.
Lleoliad / Location:
Pen Llŷn / Llŷn Peninsula
Sesiwn Fach, Caerdydd / Cardiff
Mae Sesiwn Fach yn Sesiwn o Gerddoriaeth draddodiadol Gymreig.
The Sesiwn Fach is a Welsh Traditional Music Session.
Lleoliad / Location:
Caerdydd / Cardiff
Sesiwn Werin Old New Inn, Llanfyllin
Sesiwn gerddoriaeth werin fisol ar y trydydd Mercher bob mis.
Monthly folk music session on the third Wednesday of each month.
Lleoliad / Location:
Llanfyllin, Powys
The Travelling Sessions
Sesiynau Cerddoriaeth yn Nhremadog, Porthmadog, Cricieth a’r cyffiniau
Music Sessions in and around Tremadog, Porthmadog & Criccieth
Lleoliad / Location:
Nhremadog a’r cyffiniau, Porthmadog a Cricieth / In and around Tremadog, Porthmadog & Criccieth
Tintern Folk Session
Sesiynau gwerin anffurfiol yn Nyffryn Gwy Isaf.
nformal folk sessions in the Lower Wye Valley.
Lleoliad / Location:
Tintern Sir Fynwy / Tintern Monmouthshire
Tywi Tune Club Clwb Alawon Tywi
Rydym yn grŵp cyfeillgar ac yn cyfarfod pob mis yn Llanymddyfri am sesiwn anffurfiol i chwarae alawon cyfarwydd a dysgu rhai newydd.
We are a friendly group and meet approximately monthly in Llandovery for an informal session to play familiar tunes and learn new ones.
Lleoliad / Location:
Llanymddyfri, Sir Gaerfyrddin / Llandovery, Camarthenshire
Welsh Tune Club / Clwb Alawon Cymru
Sesiwn cerddorol misol ar gyfer rhannu a dysgu cerddoriaeth draddodiadol Cymru.
A monthly friendly music session to share and learn the riches of Welsh traditional music.
Lleoliad / Location:
Llandeilo
The Park Inn Session
Sesiwn alawon traddodiadol yn y Park Inn yn y Mwmblws.
Traditional tunes session at The Park Inn, Mumbles.
Lleoliad / Location:
Y Mwmbwls, Abertawe / The Mumbles, Swansea