Sesiynau a Chlybiau Alawon / Sessions and Tune Clubs

Mold Welsh Session
Sesiwn werin Gymreig, gydag alawon ara deg am yr awr gyntaf.
A traditional music session with “Slow Session” for learners for 1st hour – chiefly Welsh trad material/instrumental music.
Lleoliad / Location:
Yr Wyddgrug / Mold
Caerdydd Galician Session

The Caerdydd Galician Sessions are a monthly gathering of Galician and non-Galician musicians to play the traditional music of this wonderful nation
Fishguard Session
Sesiwn cerddoriaeth byw bod nos Fawrth drwy gydol y flwyddyn.
Live folk music session, every Tuesday evening, all year round.
Sesiwn Ioan Dolgellau
Sesiwn cerddoriath traddodiadol Cymreig sy’n cwrdd yn fisol.
A traditional Welsh music session that meets monthly.
Welsh Tune Club / Clwb Alawon Cymru
Sesiwn cerddorol misol ar gyfer rhannu a dysgu cerddoriaeth draddodiadol Cymru.
A monthly friendly music session to share and learn the riches of Welsh traditional music.
Lleoliad / Location:
Llandeilo
The Park Inn Session
Sesiwn alawon traddodiadol yn y Park Inn yn y Mwmblws.
Traditional tunes session at The Park Inn, Mumbles.
Lleoliad / Location:
Y Mwmbwls / The Mumbles