Tywi Tune Club Clwb Alawon Tywi

Tywi Tune Club Clwb Alawon Tywi
Mae Tywi Tuni Club yn cael ei redeg gan y cerddor, cyfansoddwr a’r awdur lleol Helen Adam ac mae’n un o nifer o glybiau ledled Cymru a gododd o fenter Sesiwn dros Gymru i hyrwyddo chwarae a mwynhau alawon traddodiadol a chwaraeir yng Nghymru. Rydym yn grŵp cyfeillgar ac yn cyfarfod pob mis yn Llanymddyfri am sesiwn anffurfiol i chwarae alawon cyfarwydd a dysgu rhai newydd.

Os ydych chi’n chwarae unrhyw offeryn neu ganu byddai croeso mawr i chi ymuno â ni. Mae sgorau cerddoriaeth ar gael i’r rhai sy’n ei darllen (edrychwch ar safle Tunelines ar gyfer fersiynau y gellir eu hargraffu) ond gellir dysgu alawon ar y glust hefyd. Croeso cynnes iawn i bawb.
Ewch i grŵp Facebook y sesiwn i gael y newyddion diweddaraf.

Tywi Tune Club was started and is run by local musician, composer and writer Helen Adam and is one of several clubs across Wales which arose out of the Sesiwn dros Cymru initiative to promote the playing and enjoyment of traditional tunes played in Wales. We are a friendly group and meet approximately monthly in Llandovery for an informal session to play familiar tunes and learn new ones.

If you play any instrument or sing you would be very welcome to join us. Music is available for those who read it (check out the Tunelines site for printable versions) but tunes can also be learnt by ear. A warm welcome to all.
Head to the session’s Facebook group for updates.
Lleoliad / Location:
Llanymddyfri, Sir Gaerfyrddin / Llandovery, Camarthenshire